Götene Sportfiskeklubb Vänern (Götene SFK Vänern) är stolta över att presentera Svenska Mästerskapet i Trollingfiske, en prestigefylld tävling som drar sportfiskare från hela landet till Vänern. Detta evenemang är inte bara en test av skicklighet och uthållighet, utan också en hyllning till Vänerns rika fisketradition och fantastiska natur.

Bakgrund och Historia

Götene SFK Vänern har en lång och framstående historia inom sportfiske, med särskilt fokus på trollingfiske. Klubben grundades med syftet att främja sportfisket i Vänern och att tillvarata sportfiskarnas intressen. Under åren har klubben arrangerat ett flertal framgångsrika tävlingar och evenemang, men SM i Trolling är utan tvekan ett av de mest efterlängtade och prestigefyllda.

Vad är Trollingfiske?

Trollingfiske innebär att man drar fiskedrag eller beten bakom en båt i rörelse. Detta görs för att locka till sig rovfiskar som lax och öring, som är vanliga måltavlor för trollingfiskare i Vänern. Tekniken kräver både skicklighet och kunskap om fiskens beteenden och vattnets förhållanden.

Evenemangets Struktur

SM i Trolling är utformat för att vara en utmanande och spännande tävling som testar deltagarnas fisketeknik och strategier. Här är en översikt av evenemangets struktur:

Tävlingsregler

 • Tävlingstid: Tävlingen pågår under två dagar, med fisketimmar från tidig morgon till sen eftermiddag.
 • Fiskarter: Endast lax och öring räknas i tävlingen, och det finns minimimått som måste följas för att fisken ska godkännas.
 • Poängsystem: Poäng ges baserat på fiskens vikt och längd, med extra poäng för större exemplar.
 • Fångst och Släpp: Deltagarna uppmuntras att följa principen om ”Catch and Release” för att bevara fiskbeståndet.

Deltagande och Anmälan

Sportfiskare från hela Sverige är välkomna att delta i tävlingen. Anmälan sker via Götene SFK Vänerns hemsida, där all nödvändig information om regler och krav finns tillgänglig. Det finns även möjlighet att hyra båt och utrustning för de som inte har egen tillgång till detta.

Priser och Utmärkelser

Ett brett utbud av priser delas ut till de framgångsrikaste deltagarna. Förutom titeln Svensk Mästare i Trollingfiske, som är den mest åtråvärda utmärkelsen, finns det även priser för:

 • Största Lax
 • Största Öring
 • Bästa Team
 • Juniorpriser för unga deltagare

Priserna inkluderar allt från fiskeredskap och båttillbehör till kontantpriser och troféer.

Miljöhänsyn och Hållbarhet

Götene SFK Vänern lägger stor vikt vid miljöhänsyn och hållbarhet under evenemanget. Här är några av de åtgärder som vidtas för att säkerställa att tävlingen har minimal miljöpåverkan:

Hållbar Fiskepraktik

 • Catch and Release: Deltagarna uppmuntras starkt att släppa tillbaka fångade fiskar för att säkerställa att populationerna i Vänern förblir hållbara.
 • Regelverk: Strikta regler kring minimimått och fångstkvoter för att skydda de lokala fiskbestånden.

Miljövänliga Initiativ

 • Avfallshantering: Effektiva system för avfallshantering på plats för att minimera nedskräpning.
 • Information och Utbildning: Workshops och informationskampanjer om hållbart fiske och miljövård.

Samhällsengagemang och Ekonomisk Betydelse

SM i Trolling har stor betydelse för lokalsamhället runt Vänern. Evenemanget drar inte bara sportfiskare utan även åskådare och turister, vilket genererar betydande intäkter för lokala företag och serviceindustrin.

Turism och Besöksnäring

Många deltagare och besökare bor på lokala hotell, äter på restauranger och handlar i butiker, vilket ger ett välkommet ekonomiskt tillskott till regionen. Dessutom bidrar evenemanget till att öka medvetenheten om Vänerns natur och kultur, vilket i sin tur kan öka turismen på lång sikt.

Lokalt Stöd

Götene SFK Vänern arbetar nära med lokala myndigheter och företag för att säkerställa att evenemanget är en framgång. Samarbeten med sponsorer och partners är avgörande för att skapa en positiv upplevelse för alla inblandade.

Slutord

SM i Trolling arrangerat av Götene SFK Vänern är ett höjdpunktsarrangemang för sportfiskare i Sverige. Det kombinerar spänningen och utmaningen i trollingfiske med en stark betoning på hållbarhet och samhällsengagemang. Genom att delta i eller stödja detta evenemang hjälper vi till att bevara Vänerns fantastiska fiskebestånd och dess unika ekosystem.