In memoriam

Jan Olsson, Vänerns Sportfiskeförenings outtröttlige informatör och det svenska sportfiskets ”grand old man”, har lämnat oss.

Med sin djupa kunskap, entusiasm och orädsla, verkade Jan under hela sitt yrkesliv som journalist och författare för att utveckla sportfisket och för vattenrelaterade miljöfrågor. På 1980-talet bidrog Jan starkt till att modernt trollingfiske infördes som sportfiskemetod i Vänern och övriga Sverige, inspirerat av de stora sjöarna i Nordamerika.

Jan var en ovärderlig kunskapskälla och inspiratör inom projektet ”Laxfond Vänern”, en framsynt utredning av tillståndet för Vänerns lax- och öringstammar samt förutsättningarna för ett utvecklat sportfiske och fisketurism på Vänern.

Han var även en av initiativtagarna till bildandet av Vänerns Sportfiskeförening 1988, en organisation för att stödja, främja och utveckla sportfisket samt tillvarata sportfiskarnas intressen i Vänerregionen. Som informatör i Vänerns Sportfiskeförening levererade Jan både aktuell information om sportfisket i Vänern och Västerhavet samt historiska notiser och underhållande klurigheter via Vänerblänket och Super-Draget. Han stod alltid upp och talade klarspråk mot krafter och makthavare som hotade sportfiskets intressen.

När Vänerns Sportfiskeförening avvecklades 2017, tog Jan över Vänerblänket som sitt eget forum för information om sportfiske.

Jan Olsson blev 83 år gammal. Hans penna har tystnat, men resultatet av hans livslånga gärning som ambassadör för sportfisket syns därute vid stränder, på bryggor och i båtar.

Vi saknar dig, Jan.