UPPLEV SPÄNNINGEN AV SPORTFISKE PÅ VÄNERN

ETT HÅLLBART SPORTFISKE

Var med och främja ansvarsfulla fiskemetoder och bevara den naturliga skönheten i Vänerns sjö.

Syfte

På Vanerblanket.se strävar vi efter att främja tillväxten av sportfiske på Vänern. Att arbeta dedikerat med att främja hållbara fiskemetoder som säkerställer bevarandet av sjöns ekosystem för kommande generationer är viktigt. Vårt mål är att stödja ett hälsosamt och framåtblickande synsätt på fiskerinäringen, med fokus på bevarandet av Vänerns lax- och öringspopulationer.

Mål

Vi strävar, genom att informera, att bekämpa olaglig fiskeverksamhet och främja etiskt sportfiske. Genom att förespråka bevarandet av Vänerns naturliga livsmiljöer, är siktet inställt på att minimera miljöpåverkan och skydda regionens flora och fauna. Genom insatser kan stöd ges till policys som bibehåller och förbättrar vattenkvaliteten i Vänern, vilket gynnar både sportfiskesamhället och miljön.

Engagemang

Vanerblanket.se strävar efter att främja en känsla av kamratskap bland sportfiskare på Vänern. Vi uppmuntrar utbytet av erfarenheter och kunskap, både nationellt och internationellt, för att stärka sportfiskegemenskapen. Genom att främja säkra sjösäkerhet och sjövett och respektfulla interaktioner med andra fiskare, strävar vi alla efter att skapa en positiv och inkluderande miljö för alla.

Äventyr

Sportfiske och natur går hand i hand

Kontakt

Adress

Vänern

Fyll i formuläret för kontakt och samarbeten