Bevara Vänerns fiskevatten

Din nyckel till hållbart sportfiske

Hjälp till med bevarandet av Vänerns rika akvatiska liv samtidigt som du njuter av spänningen i sportfiske. Få tips, resurser och gemenskapligt stöd för en ansvarsfull fiskeupplevelse.

FRÄMJANDE AV HÅLLBART SPORTFISKE

Vanerblanket.se hoppas kunna främja sportfisket i Vänern. Allt från att främja etiska fiskemetoder, bevara vattenresurser och stödja målen för Laxfond Vänern. Sträva efter att skydda Vänerns unika lax- och öringspopulationer, bekämpa illegal fiske och främja en gemenskap av ansvarsfulla sportfiskare. Häng med oss och andra i deras ansträngningar att bevara Vänerns naturliga skönhet och ekologiska balans för framtida generationer.

Kontakt

För frågor, samarbeten eller annonseringsmöjligheter, vänligen kontakta oss på webmaster@vanerblanket.se. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!

Etiska Fiskemetoder

FRÄMJANDE AV HÅLLBART FISKE

Vi är övertygade om att ansvarsfullt fiske är avgörande för långsiktig hälsa för Vänerns akvatiska ekosystem. Hemsidan hoppas kunna förmedla och utbilda allmänheten om vikten av fånga-och-släpp-metoder, att förespråka för regler som förhindrar överfiske, och att stödja insatser för att bekämpa olaglig fiskeverksamhet. Vi betonar även bevarandet av Vänerns naturliga livsmiljöer och djurliv. Genom att skydda dessa områden säkerställer vi att framtida generationer kan njuta av Vänerns vatten skönhet och rikedom.